Význam referencí a doporučení z marketingového hlediska

Z marketingových výzkumů v různých odvětvích vyplývá, že reference a doporučení k nákupu daného produktu či k nákupu produktu od konkrétního dodavatele je jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování kupujících.

Zkušenosti stávajících zákazníků a uživatelů (reference) v některých vybraných odvětvích alespoň částečně ovlivňují při rozhodování až 80% nových potenciálních zákazníků. Přestože se zdaleka nejedná o jediný faktor, který ovlivňuje celý nákupní proces, jde o aspekt, jemuž přikládá významná část dotazovaných vysokou váhu.
Z průzkumů dále vyplývá, že čtvrtina dotazovaných považuje zkušenosti stávajících uživatelů dokonce za velmi důležité.
Samotné využívání referencí v marketingu by se mělo řídit určitými pravidly.
Doporučení se musí zakládat na skutečnosti. Vymyšlené testimonály lze odhalit a z reference se následně stává pravý opak, který poškozuje firemní pověst.
Celkové vyznění reference musí být kladné. Pro vyváženost může obsahovat nepříliš významné výhrady.
Reference by měly být stručné a čitelné – použitelné i ke zveřejnění na webových stránkách.
Je dobré uvádět, čeho konkrétního se doporučení týká. Není příliš přesvědčivé, pokud je uvedeno, že produkt je skvělý.
Samozřejmosti by měla být bezchybnost a dobrá stylistika. Překlepy, chyby či nesrozumitelnost snižují přesvědčivost sdělení.
Důvěryhodnost doporučení zvyšuje, pokud je neanonymní (uvedení jména autora) a zdroj ověřitelný (telefon, e-mail).
Každý, kdo doporučení využívá k propagaci svého produktu, by měl mít samozřejmě svolení od autora, že tuto referenci může používat k propagaci.
Z uvedeného textu je zřejmé, že i využívání referencí v marketingu by se mělo řídit určitými pravidly.
Jak nejlépe a nejefektivněji využít reference pro svůj marketing poradí pracovníci zkušené marketingové firmy. Mezi nejzkušenější společnosti zabývajícími se marketingovým poradenstvím patří společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Společnost ANERI navíc poradí či pomůže s celkovou marketingovou koncepcí a PR firmy.
http://www.aneri.cz/cs/marketingova-poradna-on-line-a-zdarma/outsourcing-marketingu-z-odborneho-casopisu/
http://www.aneri.cz/cs/aktualne/
http://www.aneri.cz/cs/aktualne/vyznam-referenci-a-doporuceni-z-marketingoveho-hlediska/

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*